Cenník servisu strojov

 

Výjazd servisu : …………………………………………….......................0,65-€ kilometer / maximum 240,-€  / minimálna cena výjazdu 25,-€

Strata času pri šoférovaní:……………………………...................……5,-€ hodina

Servisný zásah:……………………………………………................…......35,-€ hodina

Servisný zásah mimo pracovných hodín (16:00 - 7:00)….....…….45,-€ hodina

Servisný zásah víkendy a sviatky……….....................................70,-€ hodina

 

Cena spotrebného materiálu (filtre oleje) podľa aktuálneho cenníka nákupu.

 

Uvedené ceny sú bez DPH

 

 

Výjazd servisu v rámci záručnej opravy, to jest oprava alebo výmena dielu v záruke sa neúčtuje.

 

Neoprávnený výjazd, to je výjazd, ktorý bude vyhodnotený ako neoprávnený bude účtovaný štandardne podľa aktuálneho cenníka bez vrchného stropu za kilometer výjazdu.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cenník servisu strojov NE-zakúpených v našej spoločnosti

 

 

Výjazd servisu : ……………………………………………..................1,10-€ kilometer

Strata času pri šoférovaní:……………………………...............……10,-€ hodina

Servisný zásah:……………………………………………................….55,-€ hodina

Servisný zásah mimo pracovných hodín (16:00 - 7:00)……….70,-€ hodina

Servisný zásah víkendy a sviatky……….................................90,-€ hodina

Vizuálna kontrola stroja......................................................50,-€

Diagnostika problému / poruchy stroje do 9 ton...................200,-€

Diagnostika problému / poruchy stroje nad 9 ton.................250,-€

 

 

Cena spotrebného materiálu (filtre oleje) podľa aktuálneho cenníka nákupu.

 

Uvedené ceny sú bez DPH

 

Cenník aktuálny od 1.4.2022