Cenník servisu strojov a povinného servisného zásahu

 

Výjazd servisu : …………………………………………….0,65-€ kilometer / maximum 230,-€

Strata času pri šoférovaní:…………………………………5,-€ hodina

servisný zásah:……………………………………………….35,-€ hodina

 

Cena spotrebného materiálu (filtre oleje) podľa aktuálneho cenníka nákupu.

 

Uvedené ceny sú bez DPH